Digitalt provrum

Sömnad och urval av modekläder med perfekt passning

3D-skannrarna förändrar den sedvanliga uppfattningen om urval av en idealisk garderob. Med hjälp av tredimensionell skanning kommer klädtillverkarna närmare sina köpare. För första gången – när de designar nya modeller med hänsyn till den moderna människans antropometriska mått. Hennes kropp har förändrats markant under de senaste 50 åren: människan sysslar mindre med tungt fysiskt arbete, tillbringar mer tid med elektroniska anordningar, föredrar stillasittande livsföring och snabbmat. För andra gången kommer klädtillverkarna närmare när de förenar sig med modemarknadens andra aktörer och erbjuder nya verktyg för urval av kläder.

Genom att använda 3D-skanningens resultat får de populära detaljhandlarna på modeområdet fler lojala kunder eftersom dessa vet: de blir erbjudna sådana plagg som kommer att passa inte bara avseende storlek utan även deras figurtyp, passning, färgprofil.

Texels erfarenheter

Samarbetet mellan Texel och Europas största köpcentrum MEGA Belaja datja har visat att modemärken kan höja vinstmarginalen och kundernas lojalitet om de erbjuder kläder med perfekt passning efter figuren. 3D-skannern Texel Portal skannar in människan under 30 sekunder medan en speciell programvara i Texels moln bereder en exakt parametrisk modell med hjälp av de data som sensorerna samlat och maskininlärningsteknologier.

Programmet använder 140 kroppsmått för att sätta ihop rekommendationer för urval av kläder i ett virtuellt provrum. På detta område samarbetar Texel redan med den i hela världen kända detaljhandlaren MARKS & SPENCER samt fortsätter överläggningar med andra modemärken.

Läs mer om projektet Digitalt provrum – shapometry.com

Digitalt synsätt på garderob

Skapa unika klädkollektioner på grundval av köparens digitala avatar!