Support

Texel support

Texel Technical Support hjälper dig att lösa operativa problem och svara på alla frågor relaterade till att skräddarsy dina scanningsresultat.

Varje kund fårr grundläggande utbildning om hur utrustningen används och är informerade om hur det transporteras för att det fortfarande skall fungera

Vid behov kan utbildningarna utvidgas med ytterligare material och fall av ökad komplexitet för att skapa och bearbeta 3D-foton.

Behöver du hjälp?

Om problem har börjat uppstå i arbetsprocessen och standardprocedurer för återhämtning inte hjälper, kommer tekniker att hjälpa till att lösa det uppkomna problemet på kortast möjliga tid.

Det går att ställa en fråga på många sätt:


%

avslutade uppgifter

%

svar inom 12 timmar

%

upprepade förfrågningar

%

nya utmaningar


Programvara Support Services inkluderar inte support för fel eller problem som är relaterade till något av följande:

  • fel eller misslyckanden i köparens hårdvara eller operativsystem;
  • internetanslutningsfel;
  • fel för operatör av lösningar;
  • tillhandahållande av felaktig information av köparen eller köparens oförmåga att förse säljaren med material som motsvarar det format som krävs och som rimligen krävs eller är tillgängligt för köparen;
  • strömavbrott;
  • skadlig störning från tredje part.

Kontakta oss

Vi kommer att hjälpa till att skapa en digital avatar och bygga framtidens verksamhet!

Möjligheterna med 3D-teknik gör att du kan implementera de mest kreativa idéerna i verkligheten.