Texel Registration

Texel Registration

Klientprogramvara för att registrera alla som vill få en exakt digital 3D-kopia. Den samlar in och utvecklar klientens data, bildar automatiskt en kö och ökar hastigheten när du använder Texel Portal.

Texel Registration används för att lägga till nya kunder i systemet. Innan scanningen börjar, sätter varje kund in deras namn och kontaktinformation i formelbladet på skärmen. Från dessa registreringar bildas en digital kö per automatik och kunderna får ett SMS om vilken kö plats de har.

För att minska tiden per användare, Texel registration kan drivas på en separat skärm. Den kommer användas enbart för att registrera kunder och en annan skärm hanterar scanningsprocessen och bygger 3D modellen. Web applikationen för registrering av användare kan öppnas på en surfplatta eller en annan enhet med Wi-Fi.


Flerspråkig

Gränssnitt på ryska eller engelska som standard. Det är också möjligt att lägga till andra språk

Multi-format

Stöd för olika telefonnummerformat

Mångsidighet

Val av skärm eller fysiskt tangentbord

Autonom

Kan arbeta på en separat dator från AutoScan eller till och med en surfplatta

Automatisering

Elektronisk kö för de som väntar på att bli scannade

Hastighet

För att registrera sig, mata enbart in ditt namn och mobil/e-post

Synkronisering

Programmet kommunicerar automatiskt med AutoScan

Anonymt

Personlig information av användare är inte sparade eller skickade externt

Kontakta oss

Vi kommer att hjälpa till att skapa en digital avatar och bygga framtidens verksamhet!

Möjligheterna med 3D-teknik gör att du kan implementera de mest kreativa idéerna i verkligheten.

3D-kopior har skapats

3D scanners

Länder

%

noggranna 3D-kopior

Användningsfall