Medicin

Höjning av livskvaliteten och kontroll av framsteg inom konditionsträning

Medicinska forskningscentra använder 3D-skannrar för att få digitala precisionsmodeller av den mänskliga kroppen och dess enskilda delar. Såväl plastikkirurger som ortopeder eller protetikspecialister efterfrågar realistiska tredimensionella kopior. Läkarna och vårdpersonalen behöver inte längre att göra mätningar och avgjutningar för hand samt utföra andra rutinmässiga och arbetskrävande manipulationer.

Moderna sensorer känner lätt och enkelt av kroppens geometri medan en specialiserad programvara bygger upp en polygonal (månghörnig) tredimensionell modell på grundval av ett moln punkter som erhållits under inskanningen. 3D-inskanningen som sker på ett kontaktlöst sätt tar mindre än en minut och är helt ofarlig för människans hälsa.

Skannrarna som på några sekunder framställer en realistisk 3D-kopia av människokroppen innebär revolutionära förändringar för vården. De ersätter den föråldrade utrustningen som fungerade stora mätfel, manuella mätmetoder där den mänskliga faktorn ofta spelade med och lyfter upp diagnostiken och andra medicinska målsättningar till en ny precisionsnivå.

Med hjälp av 3D-skannrar blir det möjligt att tillverka funktionella proteser, sätta upp detaljerade arbetsplaner för plastikkirurger, kontrollera utvecklingen av skallen hos barn. Inskanningen av öppna sår och frakturer med färg och struktur tillåter att exakt och operativt välja behandlingsmetoder.

I framtiden förväntas nya fall där 3D-skannrar kommer att användas för kamp mot fetma, anorexia o.dyl. samt som extra verktyg för upprätthållande av den fysiska hälsan.

Texels erfarenheter

Den kompakta och lätta 3D-skannern Texel Portal MX används redan på Centret för rytmisk gymnastik i Moskva. Tränare kommer att göra digitala tredimensionella kopior av idrottare för att bedöma hur systematiska träningar påverkar kroppens form och volym. Sensorerna på skannern skall samla upp kontrollpunkternas koordinater medan molnprogrammet skall med dessa till grund bygga en 3D-modell, föra in människans parametriska modell i den och ta de efterfrågade parametrarna.

I framtiden kan 3D-skannrarna Texel Portal MX intressera och motivera dem som tränar på gym, öka försäljningen av personliga träningar. Era kunder som tränar regelbundet kommer att kunna bedöma sina framsteg inom träningen, kontrollera viktminskningen och muskelmassans ökning. Genom att iaktta sin kropps förändringar med hjälp av visualisering kommer de att förstå vilka fysiska övningar som hjälper dem att snabbare nå önskat resultat.

Vi skapar framtidsmänniskan!

De bästa 3D-teknologierna för medicintekniska branschen