Vetenskap och utbildning

Forskning och utbildning med hjälp av människokroppens digitala 3D-högprecisionskopior

3D-skannrar hjälper forskare och andra specialister att få nya kunskaper, samla erfarenhet, lägga fram och bekräfta hypoteser. Som utbildningsutrustning används de på högskolor och yrkesskolor blivande medicinare, ingenjörer, konstnärer, restauratörer, designers, rättsmedicinska experter och de som sysslar med människokroppars digitalisering för forskningsprojekts ändamål.

3D-skanningens teknik gör det möjligt att inte bara få realistiska tredimensionella kopior av nu levande människor utan även få veta hur våra förfäder såg ut. Samlingen av 3D-bilder som hela tiden fylls på med nya uppgifter utgör ett ovärderligt material för vetenskaplig forskning av människokroppen. Hur förändrar oss vår livsstil? Hur anpassar sig vår kropp till klimatförändringar, urbanisering och andra yttre faktorer? Forskarna har redan lyckats upptäcka att människan fått en karakteristisk utväxt i bakhuvudet i och med masspridning av bärbara prylar, medan våra armbågar har blivit mindre och skörare på grund av låg fysisk belastning. I framtiden kommer andra slutsatser att vänta på oss som skall dras tack vare 3D-skanningen.

Texels erfarenheter

Texels 3D-skanner fungerar med framgång på en av de ryska högskolorna där textildesigners, modeskapare och plaggdesigners utbildas. Endast några minuter för inskanning och bearbetning av resultaten i molnet – och blivande skapare av modekläder får en exakt kopia av människans kropp i tredimensionellt format plus 140 kroppsmått. Informationen hjälper dem att skapa kläder med bekväm passning som tar hänsyn till verkliga människors kroppars särdrag.

I fortsättningen kommer klädköparna att efter inskanningen och skapandet av den digitala avataren kunna använda sig av rekommendationer avseende urval av garderoben som skall grunda sig på deras figurers högprecisionsmätningar och färgprofilen (hudens färgnyans, ögonens och hårets färg).

Visualisering av forskningsvärlden

Påskynda forskningsprocess och resultatbearbetning