Modern konst

VR-utrymmen, visuella effekter i film och videospel

Resultaten av människokroppens 3D-skanning tillåter att omsätta de vid första anblicken mest osannolika saker i verkligheten. Utan den mänskliga kroppens tredimensionella modeller är det omöjligt att på 2000-talet tänka sig film- och videospelsindustri som är mättad med komplicerade visuella specialeffekter med deltagande av verkliga människor och tecknade personer. De exakta 3D-kopiorna ligger till grund för CGI (computer-generated imagery) tack vare vilket filmindustrin inte längre blir tvingad att avstå från komplicerade scener, lägga smink i flera timmar eller utsätta stuntmäns liv för risk. Och unika VR-salar förändrar uppfattningen om vanlig teater genom att tillåta åskådarna att bli föreställningens likaberättigade deltagare.

3D-skannrar blir fullvärdiga verktyg i händerna på dem som skapar moderna kreativa installationer. Precisionstekniken för inskanning hjälper dem att finna nya sätt för självuttryck. I USA skapas redan presidentporträtt i 3D-format — den allra första samtida digitala masken fick USA:s 44de president Barack Obama. Inskanningsresultaten användes för 3-D printing av f.d. statschefens realistiska byster. Tack vare populariseringen av 3D-skannrar blir förminskade exakta kopior framställda av olika material allt mera tillgängliga.

3D-skannrarna har ett enormt potential inom konstvärlden och kreativt tänkande människor kommer att finna nya tillämpningsmöjligheter. Möjligtvis kommer just din idé att göra det möjligt att se detta verktyg under en ny synvinkel och Texel Portals skapare skall hjälpa att omsätta den i verkligheten.

Texels erfarenheter

Med hjälp av Texels 3D-skannrar skapar våra kunder konstutrymmen och unika sajter där varje människa kan försjunka i ett virtuellt utrymme eller från sida observera hur verkliga människor och deras digitala avatarer tätt samverkar på en och samma plats. En av Texels skannrar är installerad på teatern Bonleu (Frankrike) konstevenemang har sedan september 2019 genomförts i dess VR-rum.

Personalisering av VR-utrymmen

Skapande av unika utrymmen för konst och virtuell verklighet med användning av 3D-skanning